Palvelut

Osaamisen johtaminen

Järjestelmä koulutusten ja osaamisen hallintaan

Työntekijöiden osaamisen kehittyminen on avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta. Osaamisen johtamisjärjestelmä sisältää kaikki koulutusten hallinnan kannalta olennaiset elementit koulutustilaisuuksiin ilmoittautumisesta palautekyselyihin.

Pakettiin kuuluvat osaamiskartoitus, koulutusrekisteri, työn vaativuuden arviointityökalut, kehityskeskustelu sekä työssäoppimisen ohjaus- ja seurantajärjestelmä. Paketti muodostaa erinomaiset välineet 70:20:10-oppimiselle.

Lue lisää

Yksinkertaistettuna 70:20:10-mallissa on kyse siitä, että työelämässä ihminen omaksuu jopa 70 prosenttia oppimastaan työtä tekemällä, tarttumalla haasteisiin ja ratkaisemalla ongelmia. Oppimisesta 20 prosenttia tapahtuu toisilta henkilöiltä, esimerkiksi saamalla palautetta, jakamalla kokemuksia tai seuraamalla kollegan tai esimiehen työtä. Vain 10 prosenttia oppimistaan asioista ihminen kerää muodollisessa koulutuksessa (pulpetissa), kuten valmennuksissa ja seminaareissa.

Osaamisen johtamisjärjestelmän avulla voitte organisoida ja seurata jokaisen työntekijän henkilökohtaista kouluttautumista, ohjata koulutuksiin ilmoittautumista ja osallistumista ja päättää niistä sekä seurata koulutusten kustannuksia. Saatte käyttöönne osaamisen johtamista helpottavia työkaluja, jotka vapauttavat moninkertaisesta rutiinityöstä ja näyttävät reaaliaikaisesti sen, missä yrityksessänne mennään.

Tuloksellinen toiminta vaatii systemaattista ohjausta ja seurantaa, joka hoituu helposti työkalupakettiin kuuluvalla työssäoppimisen ohjaus- ja seurantatyökalulla.

Mallina pakettiin sisältyvän osaamisindeksi-työkalun käyttöprosessin kuvaus: Määritellään yrityksen ydinosaamiset ja strategiset osaamiset -> määritetään ydinosaajien tarve -> tehdään henkilön osaamiskartoitus -> kartoitetaan eläkkeelle siirtyvät -> muodostetaan osaamisvaje/ylimäärä -> osaamisindeksi -> päätetään kehittämisen suunta ja vauhti -> jalkautetaan tavoitteet kehityskeskustelun avulla -> tehdään yksilölliset suunnitelmat osaamisen kehittämisestä -> konkretisoidaan muodollisiin koulutuksiin osallistumiset ja tehdään työssäoppimisen suunnitelma - > seurataan ja ohjataan työssäoppimista -> näyttötehtävien suorittaminen -> osaamisen tunnustaminen -> tehdään henkilöstölle osaamiskartoitus -> prosessi jatkuu yllä kuvattujen vaiheilla.

Osaamisen johtamisjärjestelmä pähkinänkuoressa

WellWorksin Osaamisen johtamisjärjestelmä antaa reaaliaikaiset välineet osaamisen johtamiseen ja osaamistarpeiden täyttämiseen.

Osaamisen johtamisjärjestelmää voidaan käyttää muun muassa:

 • henkilöstön osaamisen arvioinnissa
 • kehityskeskusteluissa
 • osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • perehdyttämisen ja työssäoppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • kehittämisen seurannassa ja arvioinnissa
 • henkilöstön rekrytoinnissa

Osaamisen johtamisjärjestelmä on:

 1. Selkeä käyttää
  Erityisesti osaamiskartoituksia varten luotu kyselytyökalu tekee kyselyn tekemisestä, siihen vastaamisesta ja raporttien analysoinnista selkeää. Jokaiselle asialle on omat paikkansa, ja asiat ovat helposti löydettävissä selkeistä ja monipuolisista raporteista.
 2. Tehokas
  Kun tiedetään, mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan, mitä siellä jo on ja miten sitä hankitaan lisää, on tie määrätietoiselle kehitystyölle auki.
 3. Havainnollinen
  Organisaation ja sen jokaisen jäsenen osaaminen saadaan havainnollisesti näkyville monipuolisina ja reaaliaikaisina raportteina. Hakutoiminnot auttavat osaamisen löytämisessä ja kehitysresurssien suuntaamisessa.
 4. Edullinen
  Osaamisen johtamisjärjestelmä toimii tietoturvallisesti nettiselaimella sovellusvuokrauksena eikä vaadi laite- tai ohjelmistoinvestointeja.