eJakaja

eJakaja on kuljetusalan työntekijöille kehitetty NFC-tekniikkaan perustuva työnseurantajärjestelmä, jonka avulla kuljettaja voi kirjata ajoreittinsä lähdöt ja esimerkiksi lähettämössä käynnit helposti vain koskettamalla matkapuhelimellaan NFC-tarraa.
Ohjelma on tarkoitettu kuljetusalan yrityksille tai kenelle tahansa säännöllistä ajoa tekevälle, jolla on tarvetta dokumentoida ajonsa kokonaiskestoa sekä saapumis- ja lopettamisaikoja.
Ohjelman avulla saadaan tehostettua työtä tarjoamalla tarkkaa tietoa laskutusta ja työn suunnittelua varten.

eJakaja-ohjelman avulla tuotetaan reittiajon tiedot ja siirretään ne sähköiseen tietojärjestelmään. Tiedot lähtöajoista ja reiteistä siirtyvät välittömästi internetpalvelimelle, jossa ne ovat esimiehen tarkasteltavissa.

Ohjelma mahdollistaa laskutuksen tehostumisen sekä reittisuunnitelmien tekemisen. Esimies voi myös seurata ajojen edistymistä reaaliajassa.

Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Matkapuhelimen avulla ajajat merkitsevät tiedot, ja www-sivuilla esimiehet voivat tarkastella suorituksia sekä luoda raportteja niistä. Järjestelmän ylläpitäjä voi myös itse luoda uusia reittejä ja liittää niitä NFC-tarroihin.