WellWorks on kehittänyt työajan kohdentumisen seurantaan eri toimialoille sopivia järjestelmiä, joilla henkilön työajan kertymistä seurataan työn aihealueiden, työtehtävien ja kustannuspaikkojen mukaan. Järjestelmä mukautuu helposti muuttuvan työkuvan tai asiakkuuksien mukaiseksi. Älytarrojen ja puhelimen yhdistäminen nopeuttaa ja helpottaa dokumentointia.

NFC (Near Field Communication) on uusi lyhyen kantaman langaton tiedonvälitystekniikka, jonka välityksellä voidaan kommunikoida toisten NFC-laitteiden tai RFID-tarrojen kanssa. Se on intuitiivinen, yksinkertainen ja turvallinen elektronisten laitteiden välisen yhteyden tekniikka, joka sekä lukee että kirjoittaa.

WellWorks on toiminut edelläkävijänä kehittämällä useita tämän uuden tekniikan pohjalla toimivia, mielenkiintoisia ja arkea helpottavia tuotteita.

Tutustu tarkemmin mobiilityökaluihimme.


Pelto NFC- helpottaa peltoviljelijöiden arkea

WellWorks on kehittänyt yhdessä peltoviljelijöiden kanssa mobiililaitteissa toimivan peltotöiden kirjaamisjärjestelmän, joka hyödyntää NFC-tekniikkaa. Pelto NFC:n avulla säästät aikaa, helpotat huomattavasti pellolla tehtävien töiden kirjaamista, vähennät paperitöitä ja asioiden moneen kertaan kirjaamista. Koskaan aikaisemmin peltotöiden kirjaaminen ei ole ollut näin helppoa.

Lue lisää

Viljelijät toivoivat, että peltotöihin liittyvät asiat voisi tehdä: paljon helpommin, nopeammin, luotettavammin, paikan päällä ja heti kerralla sähköiseen muotoon.

Syntyi Pelto NFC- työkalu, jossa on seuraavat viljelylohkokohtaiset toiminnot:

  • Työmerkinnät, kuka on tehnyt, mitä on tehnyt, missä on tehnyt, mitä peltoon on laitettu (lannoitteet, siemenlajit- ja määrät, kasvinsuojeluaineet, maanparannusaineet ...)
  • Satokuormat, mitä on pellosta otettu ja kuinka paljon sekä tieto minne sato on viety
  • Varastomerkinnät, joista näkee varaston reaaliaikaisen saldon sekä sen mitä varastoon on tuotu ja mitä sieltä on otettu
  • Työraportit, kaikista työntekijöistä ja heidän suorittamista työtehtävistä
  • Viestitystoiminto, jonka avulla voidaan tilan toimijoiden kesken lähettää viestejä. Viesteihin on mahdollista liittää ja liitteitä esimerkiksi työohjeita sekä kuvia.

Ota käyttöön Pelto NFC. Lataa sovellus Play-kaupasta ja tilaa tunnukset meiltä.

Jotta voit käyttää Pelto NFC:tä sinulla täytyy olla sellainen Android-laite missä on NFC- lukija. Lisäksi tarvitset NFC-tunnisteita (tageja) n. 1€/ kpl

Lisätietoa

NFC-Talkkari

Talkkari on selkeä ja helppokäyttöinen hallintajärjestelmä taloyhtiöiden huoltotöiden kirjaamiseen. Järjestelmän avulla pystytään näkemään reaaliaikaisesti kaikki huoltoyhtiön tekemät tärkeät työt ja toimenpiteet kiinteistössänne.

Lue lisää

NFC-Talkkari on nopea ja selkeä työkalu, jota käytetään puhelimella ja NFC -tunnisteiden (älytarrat) avulla. Talkkari toimii koskettamalla puhelimella työkohteeseen sijoitettua NFC-tunnistetta. Näin varmistetaan, että kaikki työmerkinnät tehdään paikan päällä. Järjestelmä toimii tehtyjen töiden dokumentoinnin lisäksi yksinkertaisena toiminnanohjausjärjestelmänä. Talkkari näyttää selkeänä tehtävälistana huoltoyhtiön työntekijöille mitä töitä kohteessa on tehtävä/tarkistettava

Miten NFC-Talkkari on syntynyt?

Järjestelmän kehittäjän taloyhtiössä tapahtunutta...

Olemme joutuneet taloyhtiönä maksamaan yli 50 000 € tukkeutuneiden kattokaivojen aiheuttamista vesivahingoista. Lisäksi olemme nähneet, että huoltoyhtiöiden käyttämät autojen paikannusjärjestelmät näyttävät vain sen, että pihassa on oltu, mutta eivät sitä ehtikö huoltomies astua ulos autosta tekemänsä työkeikan aikana.

Otimme käyttöön taloyhtiössämme NFC-Talkkarin. Näin taloyhtiömme hallituksella ja isännöitsijälle sekä huoltoyhtiön työntekijöille ja hänen esimiehellään on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti tehtyjä töitä nettiselaimen kautta.

Kyllähän tähän meilläkin käytössä olevaan NFC Talkkari-järjestelmään voi merkitä tekemättömät työt tehdyksi, mutta katolle on kiivettävä tai ilmastointikoneen luo mentävä, jotta merkinnät saa tehtyä. Hallituksemme edellyttää valitun huoltoyhtiön käyttävän tätä järjestelmään.

Tiedätkö sinä milloin taloyhtiönne kattokaivot ovat tyhjennetty?

Lisätietoa

eJakaja

eJakaja on kuljetusalan työntekijöille kehitetty NFC-tekniikkaan perustuva työnseurantajärjestelmä, jonka avulla kuljettaja voi kirjata ajoreittinsä lähdöt ja esimerkiksi lähettämössä käynnit helposti vain koskettamalla matkapuhelimellaan NFC-tarraa.
Ohjelma on tarkoitettu kuljetusalan yrityksille tai kenelle tahansa säännöllistä ajoa tekevälle, jolla on tarvetta dokumentoida ajonsa kokonaiskestoa sekä saapumis- ja lopettamisaikoja.
Ohjelman avulla saadaan tehostettua työtä tarjoamalla tarkkaa tietoa laskutusta ja työn suunnittelua varten.

Lue lisää

eJakaja-ohjelman avulla tuotetaan reittiajon tiedot ja siirretään ne sähköiseen tietojärjestelmään. Tiedot lähtöajoista ja reiteistä siirtyvät välittömästi internetpalvelimelle, jossa ne ovat esimiehen tarkasteltavissa.

Ohjelma mahdollistaa laskutuksen tehostumisen sekä reittisuunnitelmien tekemisen. Esimies voi myös seurata ajojen edistymistä reaaliajassa.

Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Matkapuhelimen avulla ajajat merkitsevät tiedot, ja www-sivuilla esimiehet voivat tarkastella suorituksia sekä luoda raportteja niistä. Järjestelmän ylläpitäjä voi myös itse luoda uusia reittejä ja liittää niitä NFC-tarroihin.

eMoppi

eMoppi on mobiili työajanseurantajärjestelmä, joka on kehitetty varta vasten siivousalalle päivittäisten työtehtävien tallennukseen ja seurantaan. Sovellus on helppokäyttöinen ja tavallisessa matkapuhelimessa toimiva. Enää eivät jää työtunnit laskuttamatta!

Lue lisää

Työntekijöille matkapuhelin on kätevä väline tallentaa työtä koskevat tiedot tarkasti. eMoppi koostaa tiedoista selkeät raportit, joista työnjohdon on helppoa tarkastella niitä. Tällä tavoin kerätty tieto työkohteissa tehdyistä töistä saadaan siirrettyä yhdellä klikkauksella vaikka Excel-taulukkoon.

Ohjelmalla on lisäksi mahdollista lähettää valokuvia työkohteesta asiakkaan tietoihin tai vaikkapa muille konsultoitavaksi.

eRaksa

eRaksa on rakennus- ja huoltoalan työntekijöille kehitetty, työkohteissa tehtävien toimenpiteiden dokumentointiin tarkoitettu työkalu. eRaksan avulla työntekijä voi kirjata työkohteeseen käytetyn ajan, suoritetut toimenpiteet sekä mahdolliset erityishuomiot. Tiedon syöttö tapahtuu matkapuhelimella. Tiedot siirtyvät välittömästi palvelimelle, jossa järjestelmän hallinnoija voi koostaa raportteja eri työtehtävistä sekä niihin käytetystä ajasta. Järjestelmä mahdollistaa työn dokumentoinnin myös työkohteesta otettujen valokuvien avulla. Tällöin työntekijä voi esimerkiksi dokumentoida vesivahingon laajuuden muutaman valokuvan avulla.

Lue lisää

Ohjelma soveltuu asiakkaalle tehdyn työn tarkkaan dokumentointiin. Tiedot kirjautuvat suoraan sähköiseen muotoon, jolloin niiden siirtäminen laskutukseen on helppoa. Valokuvausominaisuuden avulla voidaan dokumentoida kohdetta esimerkiksi ennen ja jälkeen suoritetun toimenpiteen. Työajan käyttö tehostuu, sillä työnjohdon ei tarvitse siirtää käsin tietoja paperilomakkeista laskutusohjelmiin ja tietojärjestelmiin.

Järjestelmän käyttöönottoon ei tarvita suuria alkuinvestointeja omiin nettipalvelimiin tai it-henkilöstön palkkaamiseen. Sovellusten käyttöön riittää internetyhteydellä ja -selaimella varustettu tietokone. Ohjelma käyttö suojataan samalla tavalla kuin pankkiyhteys.

Asiakkaan kommentti eRaksasta:

"eRaksan näkisin toimivan pienelläkin rakennusporukalla, joka on ulkoistanut palkanlaskentansa ja haluaa pitää eri kohteiden työt hallinnassa niin, että joka rakennusvaiheeseen saadaan paras osaaminen paikalle oikeaan aikaan. eRaksalla käsittääkseni voi myös jakaa asiakkaalle tietoa kohteen etenemisestä, esimerkiksi jos rakennuttaja on Etelä-Suomesta ja kohde Pohjois-Suomessa. eRaksassa laskutuksen perusteet on helppo pitää esillä. Uskon, että tämäntyyppiseen toimintaan on suuntaus."

eTaitava

eTaitava on ammatillisen koulutuksen työssäoppimiseen kehitetty helppokäyttöinen työkalu. Se koostuu matkapuhelimessa toimivista mobiilisovelluksista ja eTaitava-verkkopalvelusta. eTaitavan avulla jokaisen opiskelijan työssäoppimista voidaan seurata helposti, tehokkaasti ja yksilöllisesti. Ohjelma on tarkoitettu erityisesti ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksojen hallintaan.

Lue lisää

eTaitavan avulla työssäoppimisen ohjaamisesta tulee säännöllistä ja tehokasta. Opettajan ei tarvitse onkia tietoa jokaiselta opiskelijalta erikseen, koska eTaitavan avulla opiskelijat huolehtivat helposti itse vastaamisesta. eTaitava motivoi opiskelijaa ja opettaa itsearviointia. Lisäksi eTaitavan avulla saadaan helposti kerättyä työssäoppimisen päiväkirja ja portfolio opiskelijalle.

eTaitava-järjestelmän osana on myös eMedia-mobiilisovellus, jolla opiskelija voi lähettää opettajalle valokuvia, videoita, ääntä ja tekstiä työssäoppimiseen liittyvistä asioista. Järjestelmän ideana on kysyä työssäoppijoilta päivittäiset kuulumiset yksinkertaisten kysymysten avulla. Kysymykset ovat ennalta tehtyjä, ja niihin on nopea vastata joko puhelimella tai tietokoneella.

Opiskelijoiden antamat vastaukset tallentuvat eTaitava-verkkopalvelun tietokantaan, josta opettaja voi seurata työssäoppimisen sujumista monipuolisten raporttien avulla. Myös työpaikkaohjaajat voivat vastata kysymyksiin.

Huolto-NFC

Huolto-NFC on teollisuuden tarpeisiin kehitetty huoltoprosessin hallintajärjestelmä. Ohjelmisto helpottaa huoltotoimenpiteiden suoritusta ja dokumentointia. Ohjelman tavoitteena on luoda tarkkaa tietoa huoltotoimenpiteistä ja niiden esiintymisvälistä. Järjestelmän avulla vähennetään huoltotoimenpiteiden vajavaisesta dokumentoinnista aiheutuneita ongelmia.

Lue lisää

Huolto-NFC-järjestelmä on tarkoitettu toistuvasti suoritettavien huoltotoimenpiteiden seurantaan ja huoltotietojen saattamiseen sähköiseen ja helposti tarkasteltavaan muotoon välittömästi huoltotoimenpiteen yhteydessä.

Huoltojärjestelmän eri laitteisiin ja koneisiin kiinnitetään NFC-tarroja, joita lukemalla järjestelmän käyttäjät saavat tietoa niiden aikaisemmasta huoltohistoriasta tai huoltoon liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita kuvineen.

Kun huoltaja on tehnyt tarvittavan toimenpiteen, kirjaa hän tiedon siitä huoltohistoriaan, josta se on seuraavien käyttäjien ja esimiehen nähtävissä. Tieto suoritetusta toimenpiteestä siirtyy langattomasti palvelimelle.

Järjestelmän ylläpitäjä pystyy itse liittämään NFC-tarroihin haluamansa opasteet ja huoltotoimenpidevaihtoehdot. Ohjelmisto toimii matkapuhelimen ja internetin välityksellä. Merkintöjen kirjaaminen ja tiedon haku suoritetaan matkapuhelimella paikan päältä. Kokonaisuuden tarkastelu raporttien avulla sekä NFC-tarrakohtaisten tietojen muokkaus tapahtuu internetissä olevan sivuston kautta.

MaaRaksa

Arjen toimivuus on ratkaisevan tärkeä tekijä maanrakennusalan yrityksen menestyksekkäälle toiminnalle. Maanrakennusalan liiketoiminnan tehostamiseen kehitetyllä MaaRaksa-järjestelmällä saatte selkeää kilpailuetua, kun kaikki työt tulevat laskutetuksi ja asiakas- ja työmaakohtaiset tiedot ovat reaaliaikaisesti näkyvissä. Työajanseuranta on monipuolista, kun sen voi tehdä työntekijä-, kone-, asiakas- ja työkohdekohtaisesti.

Lue lisää

MaaRaksan työkalujen avulla jokainen työyhteisön jäsen näkee, mitä on tehnyt ja miten on käyttänyt aikaa tehtävistään suoriutumiseen. Painopiste on työskentelemisen järkiperäistämisessä, tehokkaamman toiminnan oppimisessa, liiketoiminnallisten näkökulmien laajentamisessa, oma-aloitteellisuuden lisäämisessä sekä oman työpaikan jatkuvuuden turvaamisessa.

MaaRaksa räätälöidään aina käyttövalmiiksi, yrityksenne tarpeita vastaavaksi, joten sen käyttöönotto ja käyttäminen on helppoa. Yrityksenne toimivuus tai toimimattomuus muuttuu näkyväksi kaikilla tasoilla. MaaRaksan työkaluilla kykenette luomaan toimintaanne sopivat selkeät, mitattavat ja helposti hyödynnettävät raportit. Helppokäyttöisillä raporteilla voitte seurata arjen sujumista reaaliaikaisesti. Menestyksekäs muutos- ja kehittämistyö edellyttää, että yrityksen keskeiset voimatekijät ovat tasapainossa. Näitä asioita voidaan seurata yksilö-, ryhmä-, yksikkö-, osasto- ja yrityskohtaisesti.

MaaRaksaa voitte käyttää kevyenä ja helppokäyttöisenä toiminnanohjausjärjestelmänä kehittäessänne liiketoimintaanne.

StudyDesk

StudyDesk on NFC-teknologiaan perustuva järjestelmä, joka yhdistää fyysisen ja sähköisen interaktiivisuuden perinteisiin oppimis- tai esitysmenetelmiin. StudyDesk-järjestelmässä käyttäjälle voidaan osoittaa tehtäviä tai tarjota lisätietoa RFID-tarrojen avulla. Kun käyttäjä koskettaa tarraa matkapuhelimella, voidaan puhelimen ruudulla esittää kysymyksiä tai lisätietoa siitä kohteesta, johon tarra on asetettu.

Lue lisää

WellWorks on toteuttanut StudyDeskin avulla luontopolun yläkouluikäisille oppilaille. Luontopolulla kulkiessaan oppilas saa lisätietoa tekstinä ja kuvina esimerkiksi reitin varrella olevista kasveista. Kulkijalle esitetään reitin varrella myös erilaisia kysymyksiä, joihin hän vastaa matkapuhelimellaan. Vastaukset tallentuvat reaaliaikaisesti tietokantaan, josta opettaja voi seurata sekä niitä että oppilaiden kulkua reitillä.

StudyDeskiä voidaan käyttää myös esittelytarkoituksiin, jolloin kohteista voidaan NFC-tekniikan avulla tarjota lisäinformaatiota.

Ohjelman tavoitteena on kerätä tietoa tehostetusti, lisätä innovatiivista interaktiivisuutta sekä helpottaa tiedon jakamista sähköisesti oppimis- tai esittelytilanteissa. Ohjelma koostaa kerätystä aineistosta myös selkeälukuiset raportit, jolloin tuloksiin voidaan palata. Järjestelmän hallitsija pystyy luomaan järjestelmän sisällön tarpeensa mukaan. NFC-tarroihin liitettyä materiaalia voi vaihtaa reaaliaikaisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee olla tarran luona.

Ohjelmisto toimii matkapuhelimen ja internetin välityksellä. Järjestelmän hallinta ja NFC-tarrakohtaisten tietojen muokkaus tapahtuu internetissä olevan sivuston kautta. Kysymyksiin vastataan ja tietoa luetaan matkapuhelimella. Sekä matkapuhelimessa että www-ympäristössä olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta.

Varasto-NFC

eVarasto on helppokäyttöinen varasto-ohjelma, jossa hyödynnetään NFC-teknologiaa ja internetiä. Kaikista varastotapahtumista saadaan automaattisesti raportit: vapaasti muokattavissa oleva ajanjakso, eri yksiköt, henkilöittäin, tapahtumittain, varastoittain ja tuotteittain. Tiedot saa siirrettyä helposti laskutukseen ja raportteihin.

Lue lisää

Varastoon riittää yksi NFC-puhelin, jonka avulla merkitään varastosta otetut tavarat. Muu varaston hallinta tapahtuu pilvipalveluna nettiselaimen kautta.

Järjestelmästä on tehty todella yksinkertainen ja helppokäyttöinen, mutta silti tarkka. Tuotteet kirjataan järjestelmään koskettamalla tagia (tarraa): Nimi, Kategoria, Tila, Tuotekoodi, Tuotteen kuvaus, Hinta.

Varastojen tilanteen (viennit, tuonnit, ja palautukset) näkee selkeistä internetissä olevista raporteista.

NFC Työaika

NFC Työaika on erityisesti liikkuville yrityksille kuten asennus- ja rakennuspalveluille kehitetty työajanseurantajärjestelmä. NFC-teknologiaa ja internetiä hyödyntävän NFC Työajan avulla saadaan tarkkaa tietoa työajoista ja käytetyistä materiaaleista laskutusta sekä työn suunnittelua varten.

Lue lisää

Mukana tuleviin NFC-tarroihin määritellään työkohteen tiedot nettiselaimella. Tämän jälkeen ne kiinnitetään työkohteeseen, ja tarra luetaan sekä työn alkaessa että loppuessa. Järjestelmään tallentuu kohdekohtaiset tiedot työajasta sekä käytetyistä materiaaleista, ja näiden tietojen pohjalta saadaan tarkat raportit palkanlaskentaan, asiakkaalle sekä työn suunnitteluun ja hinnoitteluun.

Järjestelmän ylläpitäjä voi muokata tarrojen tietoja, lisätä uusia käyttäjiä sekä muokata valikkoja.

NFC-Mökkitalkkari - Helpottaa työtäsi ja vapauttaa asiakkaasi turhalta murehtimiselta.

Jos olet miettinyt mökkitalkkaripalveluiden kehittämistä ja asiakastyytyväisyyden kasvattamista sinun kannattaa tutusta tarkemmin NFC-Mökkitalkkarin tuomiin mahdollisuuksiin.

Mökkitalkkari on sähköinen mobiililaitteilla toimiva huoltotöiden kirjaamisohjelma. Käyttämällä Mökkitalkkaria, tiedät tarkasti mitä huoltotöitä sinun pitää mökillä tehdä ja asiakkaasi saa reaaliaikaisen tiedon mitä hänen kiinteistössään on tehty.

Lue lisää