Huolto-NFC

Huolto-NFC on teollisuuden tarpeisiin kehitetty huoltoprosessin hallintajärjestelmä. Ohjelmisto helpottaa huoltotoimenpiteiden suoritusta ja dokumentointia. Ohjelman tavoitteena on luoda tarkkaa tietoa huoltotoimenpiteistä ja niiden esiintymisvälistä. Järjestelmän avulla vähennetään huoltotoimenpiteiden vajavaisesta dokumentoinnista aiheutuneita ongelmia.

Huolto-NFC-järjestelmä on tarkoitettu toistuvasti suoritettavien huoltotoimenpiteiden seurantaan ja huoltotietojen saattamiseen sähköiseen ja helposti tarkasteltavaan muotoon välittömästi huoltotoimenpiteen yhteydessä.

Huoltojärjestelmän eri laitteisiin ja koneisiin kiinnitetään NFC-tarroja, joita lukemalla järjestelmän käyttäjät saavat tietoa niiden aikaisemmasta huoltohistoriasta tai huoltoon liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita kuvineen.

Kun huoltaja on tehnyt tarvittavan toimenpiteen, kirjaa hän tiedon siitä huoltohistoriaan, josta se on seuraavien käyttäjien ja esimiehen nähtävissä. Tieto suoritetusta toimenpiteestä siirtyy langattomasti palvelimelle.

Järjestelmän ylläpitäjä pystyy itse liittämään NFC-tarroihin haluamansa opasteet ja huoltotoimenpidevaihtoehdot. Ohjelmisto toimii matkapuhelimen ja internetin välityksellä. Merkintöjen kirjaaminen ja tiedon haku suoritetaan matkapuhelimella paikan päältä. Kokonaisuuden tarkastelu raporttien avulla sekä NFC-tarrakohtaisten tietojen muokkaus tapahtuu internetissä olevan sivuston kautta.