StudyDesk

StudyDesk on NFC-teknologiaan perustuva järjestelmä, joka yhdistää fyysisen ja sähköisen interaktiivisuuden perinteisiin oppimis- tai esitysmenetelmiin. StudyDesk-järjestelmässä käyttäjälle voidaan osoittaa tehtäviä tai tarjota lisätietoa RFID-tarrojen avulla. Kun käyttäjä koskettaa tarraa matkapuhelimella, voidaan puhelimen ruudulla esittää kysymyksiä tai lisätietoa siitä kohteesta, johon tarra on asetettu.

WellWorks on toteuttanut StudyDeskin avulla luontopolun yläkouluikäisille oppilaille. Luontopolulla kulkiessaan oppilas saa lisätietoa tekstinä ja kuvina esimerkiksi reitin varrella olevista kasveista. Kulkijalle esitetään reitin varrella myös erilaisia kysymyksiä, joihin hän vastaa matkapuhelimellaan. Vastaukset tallentuvat reaaliaikaisesti tietokantaan, josta opettaja voi seurata sekä niitä että oppilaiden kulkua reitillä.

StudyDeskiä voidaan käyttää myös esittelytarkoituksiin, jolloin kohteista voidaan NFC-tekniikan avulla tarjota lisäinformaatiota.

Ohjelman tavoitteena on kerätä tietoa tehostetusti, lisätä innovatiivista interaktiivisuutta sekä helpottaa tiedon jakamista sähköisesti oppimis- tai esittelytilanteissa. Ohjelma koostaa kerätystä aineistosta myös selkeälukuiset raportit, jolloin tuloksiin voidaan palata. Järjestelmän hallitsija pystyy luomaan järjestelmän sisällön tarpeensa mukaan. NFC-tarroihin liitettyä materiaalia voi vaihtaa reaaliaikaisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee olla tarran luona.

Ohjelmisto toimii matkapuhelimen ja internetin välityksellä. Järjestelmän hallinta ja NFC-tarrakohtaisten tietojen muokkaus tapahtuu internetissä olevan sivuston kautta. Kysymyksiin vastataan ja tietoa luetaan matkapuhelimella. Sekä matkapuhelimessa että www-ympäristössä olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta.