MaaRaksa

Arjen toimivuus on ratkaisevan tärkeä tekijä maanrakennusalan yrityksen menestyksekkäälle toiminnalle. Maanrakennusalan liiketoiminnan tehostamiseen kehitetyllä MaaRaksa-järjestelmällä saatte selkeää kilpailuetua, kun kaikki työt tulevat laskutetuksi ja asiakas- ja työmaakohtaiset tiedot ovat reaaliaikaisesti näkyvissä. Työajanseuranta on monipuolista, kun sen voi tehdä työntekijä-, kone-, asiakas- ja työkohdekohtaisesti.

MaaRaksan työkalujen avulla jokainen työyhteisön jäsen näkee, mitä on tehnyt ja miten on käyttänyt aikaa tehtävistään suoriutumiseen. Painopiste on työskentelemisen järkiperäistämisessä, tehokkaamman toiminnan oppimisessa, liiketoiminnallisten näkökulmien laajentamisessa, oma-aloitteellisuuden lisäämisessä sekä oman työpaikan jatkuvuuden turvaamisessa.

MaaRaksa räätälöidään aina käyttövalmiiksi, yrityksenne tarpeita vastaavaksi, joten sen käyttöönotto ja käyttäminen on helppoa. Yrityksenne toimivuus tai toimimattomuus muuttuu näkyväksi kaikilla tasoilla. MaaRaksan työkaluilla kykenette luomaan toimintaanne sopivat selkeät, mitattavat ja helposti hyödynnettävät raportit. Helppokäyttöisillä raporteilla voitte seurata arjen sujumista reaaliaikaisesti. Menestyksekäs muutos- ja kehittämistyö edellyttää, että yrityksen keskeiset voimatekijät ovat tasapainossa. Näitä asioita voidaan seurata yksilö-, ryhmä-, yksikkö-, osasto- ja yrityskohtaisesti.

MaaRaksaa voitte käyttää kevyenä ja helppokäyttöisenä toiminnanohjausjärjestelmänä kehittäessänne liiketoimintaanne.