Terve Maajussi - maatilan työoloselvitysohjelmisto

Terve Maajussi – Maatilan työoloselvitys -ohjelmisto on kehitetty maatilojen ja työterveyshuollon välisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Terve Maajussi -ohjelman käyttö kannustaa työolojen parantamiseen. Tietoa voidaan välittää nopeasti molempiin suuntiin. Näin reagointimahdollisuus nopeutuu.

Viljelijä voi laittaa asioitaan kuntoon silloin, kun on kiireettömämpää aikaa. Avukseen hän saa verkosta selkeät, neuvovat tilakäyntipalautteet, jotka auttavat muistamaan tärkeät kohteet. Maatilan sähköistä työoloselvitysjärjestelmää käytettäessä viljelijällä on omat ajantasaiset tiedot aina katseltavissa verkossa. Ohjelma muistuttaa työterveyshuoltoa ja tilallista lähestyvästä tilakäynnistä.

Työterveyshuolto kerää nykyisin maatiloilta tietoa useaan eri järjestelmään, joista kokonaiskuvan luominen on työlästä, joskus jopa mahdotonta. Tilakäyntiraportit ovat tällöin hajallaan eri tiedostoissa tai arkistoissa.

Tilakäyntiin liittyvät asiakirjat tehdään pääsääntöisesti käsin, jolloin ajankäyttö ja tarkkuus kärsivät. Nykyisillä toimintatavoilla maatilan tiedot joudutaan usein näpyttelemään jopa 3–4 kertaan eri järjestelmiin.

Terve Maajussi -palvelulla työterveyshuolto saa muutettua toiminnan nopeasti ja kustannustehokkaasti enemmän vuorovaikutusmahdollisuuksia tarjoavaksi palveluksi valmiiden sisältöjen avulla. Samalla maatilojen työterveyshuollon laatu paranee sähköisen vuorovaikutuksen myötä.

Terve Maajussi -järjestelmä säästää aikaa ja kustannuksia niin viljelijältä kuin työterveyshuolloilta. Tilakäyntien laatu ja vaikuttavuus paranevat.

Internetissä ja tableteissa toimiva järjestelmä mahdollistaa vuorovaikutteisen yhteydenpidon tilakäyntien välillä. Lisäksi sähköpostiviesteinä toimiva muistutusjärjestelmä vähentää asioiden jäämistä puolitiehen.

Työterveyshuolto voi seurata raporteista reaaliaikaisesti maatiloilla sovittujen tehtävien etenemistä, jolloin se voi tarjota laadukasta ja oikea-aikaista tukea maatilan työturvallisuuden kehittämiseen.