Työturvallisuus

WellWorksin yhteistyössä asiakkaidensa kanssa kehittämä Työturvallisuus-järjestelmä on laaja sähköisen työturvallisuusjohtamisen ratkaisu. Asiakkaiden arkeen kehitetyillä web- ja mobiilipohjaisilla, helppokäyttöisillä ja luotettavaksi todetuilla työkaluilla saadaan uutta tehoa työturvallisuusasioiden hallintaan, ohjaukseen ja kehittämiseen. Tarjolla on helppokäyttöinen, kuvia käyttävä, mukailtavissa oleva, netti- ja mobiilisovelluksena toimiva työturvallisuusjärjestelmä.

Tutustu esitteeseen

Työturvallisuus-järjestelmä on muokattavissa yrityksenne näköiseksi, ja siitä voi ottaa käyttöön eri työkaluja oman tarpeen ja aikataulun mukaan. WellWorksin työturvajärjestelmään kuuluvat seuraavat moduulit: tapaturmailmoitukset, läheltä piti -ilmoitukset ja turvallisuushavainnot.

Lisäksi järjestelmään voidaan integroida ympäristövahinkojen seuranta- ja käsittelyjärjestelmä sekä sähköinen työlupien myöntämis- ja seurantajärjestelmä. Se voi pitää sisällään esimerkiksi tulityöluvan, kattilalaitoksen yleisen työluvan, säiliötyöluvan, tulityöluvan räjähdysvaarallisiin tiloihin sekä työluvan sähkölaitteistoihin.

Tapaturmailmoitukset

Helppokäyttöinen, yrityksenne tarpeisiin taipuva tapaturmien ilmoitusjärjestelmä on paljon muutakin kuin tapahtumia sähköisesti dokumentoiva työkalu. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse kirjoittaa romaania tapahtuneesta, eikä käyttää paljon aikaa ilmoituksen tekemiseen, vaan hän voi kätevästi hyödyntää ennalta määriteltyjä valikkoja. Tallennettaessa ilmoitus järjestelmään se menee suoraan tiedoksi organisaation avainhenkilöille. Ilmoituksen yhteydessä vastuutetaan toimijat, joiden toiminta asian parissa tehdään läpinäkyväksi. Järjestelmä myös muistuttaa vastuu- ja avainhenkilöitä tekemättömistä töistä. Järjestelmä tuottaa automaattisesti reaaliaikaiset raportit erilaisiin tarpeisiin. Työntekijät näkevät tapaturmien käsittelyn ilman tapaturmassa loukkaantuneiden henkilöiden nimiä.

Läheltä piti -ilmoitukset

Päätelaiteriippumaton työturvallisuusjärjestelmä opettaa ja motivoi tekemään ilmoituksia. Turvallisuushavainnoista ja läheltä piti -tilanteista raportoineet työntekijät saavat myöhemmin sähköpostilla tiedon tehdyistä korjaavista toimenpiteistä. Ilmoituksen tekijät huomaavat, että heidän ilmoituksensa johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin, eli ilmoituksia ei pyydetä tekemään vain tekemisen ilosta. Kun työturvallisuusasioita hoidetaan verkossa, tieto tavoittaa kaikki reaaliaikaisesti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi kaikki voivat oppia tapahtuneesta. Työturvallisuusjärjestelmä automatisoi asioiden käsittelyn poistamalla turhan hässäköimisen ilmoitusten, liitteiden ja raporttien tekemisestä, lähettämisestä ja seurannasta.

Turvallisuushavaintojen tekeminen

Ennakoivien turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden havaitsemista ja niiden raportointia voidaan tehostaa organisaatiossanne Turvallisuusjärjestelmän avulla. Internetissä ja matkapuhelimella toimivan järjestelmän käytöllä voidaan vähentää työtapaturmien määrää, ja pitkäjänteisellä työllä saavuttaa jopa nollan tapaturman tavoite. Turvallisuusjärjestelmän käyttömahdollisuus matkapuhelimella madaltaa kynnystä ilmoitusten tekemiseen. Työkalujen käyttö on helppoa, sillä järjestelmä toimii ennalta määritellyllä tavalla ja automatisoidusti sovellettuna organisaationne toimintatapoihin. Järjestelmän avulla kaikki tarvittavat tiedot voidaan dokumentoida puhelimella jo heti tapahtumapaikalla.

Liitettävät moduulit

Osaksi Työturvallisuus-järjestelmää voidaan yhdistää tarpeidenne mukaan työtehtävien suorittamiseen vaadittavia lupatoimintoja ja Ympäristövahinkojen ilmoitus- ja käsittelyjärjestelmä.