Työlupien myöntämis- ja seurantajärjestelmä

Vaarallisissa töissä pitää käyttää työlupajärjestelmää. Tämä usein hankala ja työläs tehtävä voidaan tehdä helposti ja laadukkaasti työlupien myöntämis- ja seurantajärjestelmällä. Yrityksenne saa tarpeidenne pohjalta luodut luvat, jolloin lupien myöntäminen nopeutuu. Samoja lupia ei tarvitse kirjoittaa moneen kertaan, vaan niitä voidaan jakaa ja kopioida tehokkaasti.

Haluatteko vapautua turhasta moneen kertaan tehtävästä työstä työlupien myöntämis- ja seurantavelvoitteen täyttämisessä?

Työpaikoilla, joissa tehdään vaarallisia töitä tai on suuria vahinkoriskejä, pitää työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi ryhtyä työn järjestelyä ja suojausta koskeviin toimenpiteisiin. Työnantajan tulee laatia työntekijöille kirjalliset toimintaohjeet sekä opastaa heitä suojaukseen liittyvissä asioissa.

WellWorksin työlupien myöntämis- ja seurantajärjestelmässä on valmiina erilaisia lupapohjia, kuten tulityölupa, kattilalaitoksen yleinen työlupa, säiliötyölupa, tulityölupa räjähdysvaarallisiin tiloihin ja työlupa sähkölaitteistoihin.